12 Aralık 2019

KVKK Politikamız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), uyarınca, Şirketimiz, kişisel verileri işlenme amacı ile sınırlı ve amaca göre en az miktarda işlemektedir. Veri sahiplerinin makul beklentileri dikkate alınmaktadır ve veri sahipleri, verileri ile ilgili yapılan tüm işlemler hakkında öncesinde bilgilendirilmekte ve gerektiğinde açık rızaları alınmaktadır.

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısından gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulabilmesini teminen, kişisel verilerin toplandığı kaynakların doğruluğu tesbit edilmektedir ve bu kapsamda makul önlemler alınmaktadır.  Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınmaktadır.

Kişisel veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalıdır. Bu doğrultuda Şirketimiz, işleme amacı ile ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemekten kaçınmaktadır. Veri işleme faaliyetinin en aza indirilmesi Şirketimizde esastır. 

Kişisel verilerin muhafaza edilmesi konusunda, mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uyulmaktadır ve kişisel veriler ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerinin işlenmesi konusunda bilgilendirilmek, kişisel veri sahiplerinin en doğal haklarıdır.

Bu kapsamda, Şirketimiz;

  •  Kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği,
  • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarıldığı,
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve
  • Kişisel veri sahibini KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen hakları hakkında bilgilendirmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasının ve veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerinin gözetilmesinin öneminin bilinciyle;

  • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ebimtes@ebimtes.com.tr mail adresi üzerinden yazılı olarak iletebilirsiniz.

Veri sorumlusu sıfatıyla, veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde Şirketimiz tarafından sonuçlanmaktadır.