09 Mart 2012

Kurumsal Portal Çözümleri

Şirket bünyelerindeki bireyler veya küçük çalışma grupları bilgiyi depolamak ve paylaşmak üzere kendi sabit disk sürücülerini, dosya sunucularını ve e-posta’yı kullanmaktadırlar. Ancak bu yöntemde, ekibin çalışmalarının kaydı organize bir şekilde tutulamamaktadır. SharePoint Services tabanlı bir Web sitesi, ekiplere proje ve ekip bilgilerini merkezi bir yerde toplayabilecekleri ve ekip üyeleri ve organizasyon dahilindeki diğer ilgili kişiler ile paylaşabilecekleri bir ortam sunmaktadır.

Microsoft Office SharePoint Server, kullanıcıların SharePoint Services tabanlı Web siteleri de dahil olmak üzere organizasyon ve işletme genelindeki belgeleri paylaşmalarına ve bilgi araması yapmalarına olanak sağlayacak bir portal Web sitesi oluşturmaktadır. Bu Web sitesi, kapsamlı tek bir portal arayüzüne sahiptir. SharePoint Server, firmaların iş süreçlerini portal çözümlerine entegre edebilmelerine olanak sağlayan güçlü belge yönetimi özellikleri de içermektedir.

Microsoft Office SharePoint Server kişiler, takımlar ve bilgiler arasında bağ kuran, işbirliğine dayalı olan kurumsal bir portal çözümüdür. Ölçeklenebilir, güvenilir, kolay kullanılan ve kolay yönetilen kurumsal portal mimarisini oluşturur.

Office SharePoint Server uygulaması, Microsoft Office sistemi yazılımlarının bir parçası olan yeni bir sunucu Office uygulamasıdır. Kuruluşunuz bunu kullanarak işbirliği yapmaya olanak sağlayabilir, içerik yönetimi özellikleri sunabilir, iş süreçlerini yürürlüğe koyabilir ve kuruluş hedef ve süreçlerinde esas olan bilgilere erişim sağlayabilir.
SharePoint Server bileşenleri (c) Microsoft

  • İşbirliği
  • Portallar
  • Kurumsal Arama
  • Kurumsal İçerik Yönetimi
  • İş Süreci ve Formları
  • Karar Destek Sistemleri

Windows Server üzerinde yer alan Microsoft Windows SharePoint Services (WSS) ise kullanıcılar için birlikte çalışma ve kişiselleştirme özelliklerini barındıran komple bir çözüm sunduğu gibi, organizasyonlara iş süreçlerini ve uygulamalarını entegre etme olanağını da sunmaktadır.

Windows SharePoint Servisleri, bireysel ve takımsal verimliliği artıran bilgi paylaşımını ve dokümanlar üzerinde birlikte çalışmayı mümkün kılan Web sitelerini oluşturan motordur. Microsoft Windows Server içinde bulunan Windows SharePoint Servisleri, bilgi çalışanı altyapısının anahtar parçasıdır.

Ebimtes olarak SharePoint Teknolojileri’ni kullanarak, her ölçekteki organizasyonlar için portal çözümleri oluşturmaktayız…

Çözüm gereksinimlerinizi görüşmek ve daha detaylı bilgi almak için lütfen arayınız…

Bize Ulaşın...