23 Mayıs 2019

E-Devlet Çözümleri

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen Logo e-Fatura çözümleri ile mevcut yazılımınız ne olursa olsun, faturalarınızın dolaşımını güvenle ve hızla gerçekleşmesini sağlar. Doğru ihtiyaç analizi ile işletme yapınıza en uygun e-Fatura uygulamasına Logo güvencesi ve tecrübesi ile kavuşabilirsiniz.
*Faturaların Elektronik Belgelere Dönüştürülmesi
*Operasyonel Maliyet Avantajı
*eLogo Özel Entegratörlük Hizmeti
*e-Fatura Portal Çözümü
*e-Fatura Entegrasyon Çözümü

Bilgi Alın          Broşürü İndir
Logo e-Defter uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GIB’e kolayca gönderilebilir.
*Güvenilir Çözüm
*ERP Çözümleriyle Entegrasyon
*Azalan Maliyetler

Bilgi Alın          Broşürü İndir
Logo e-Arşiv uygulaması, e-Fatura kapsamındaki ve kapsam dışındaki firmalar ile nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.
*Süreçlerde Hız
*Veri Erişimi
*Maliyetlerde Azalma
*Hızlı Kullanıma Alım

Bilgi Alın          Broşürü İndir
Operasyonel süreçlerinizin büyük kısmını oluşturan ve sayfalarca basılan kağıt irsaliye dönemi bitiyor.
e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter ile dijital ortama geçen ticari iş süreçlerinize şimdi de e-İrsaliye katılıyor.

Bilgi Alın          
Firmaların mutabakat süreçlerini kolayca yönetebilmelerini sağlamak için geliştirilen Logo e-Mutabakat uygulaması, BA, BS, Cari Ekstre ve Cari Bakiye mutabakatlarının elektronik ortamda hızla ve güvenle yapılmasını sağlar.
*Mutabakat Süreçlerinde Optimizasyon
*Tasarruf , Hız ve Anlık Kontrol Avantajları
*Kolay Veri Aktarımı

Bilgi Alın
E-Ekstre  
MT940 formatındaki hesap hareketlerinizi e-Ekstre ile tek tuşla ERP sisteminize alın!

Bilgi Alın