09 Mart 2012

Dış Kaynak Kiralama

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde dış kaynak kullanım hizmetinin alınması günümüzde giderek yaygınlaşmaktadır. Bu hizmeti alan kuruluşlar dış kaynak kullanımıyla sağladıkları verimliliği ve maliyet avantajlarını görmeye başladılar. Dış kaynak kullanımı ile şirketler maliyetlerini kontrol edebilmekte, kendi işlerine ve uzmanlık alanlarına rahatça yönelebilmektedirler. Böylece şirketlerin işyükü hafiflemekte ve çekirdek faaliyet alanlarına odaklanmaları mümkün olabilmektedir.

Esas işi teknoloji olmayan şirketlerin, dış kaynak kullanımı ile yatırımlarını yönlendirmesi operasyonel açıdan da daha kolay olmakta ve belirli risklerin de en alt düzeyde tutulmasını sağlamaktadır.

Dış kaynak hizmetimiz ile elde edebileceğiniz kazançlar genel olarak aşağıda belirtilmiştir:

Maliyet: Şirket yapısında oluşturulacak bir bilgi işlem kadrosunun maliyetinden daha ucuza aynı değeri elde edilirsiniz.

Bütçe: Şirket bilişim giderlerini daha gerçekçi planlayabilirsiniz.

Yönetim: Projeleri ve gerekli operasyonları çok daha basit bir şekilde tek kalem olarak takip edilebilirsiniz. İnsan kaynakları ve muhasebe bölümlerinin iş yükü de hafiflemektedir.

Kalite: Yapılacak sözleşme kapsamı ile hizmet kalitesinin güvencesi sağlanmış olacak ve hazırlayacağımız raporlarla da yapılan işlerin takibini daha kolay yapabileceksiniz.

Çözüm: Teknolojideki ve iş ortamındaki değişikliklere, kazanılmış benzer tecrübelerimiz sayesinde hızlı çözüm sunma avantajımızdan yararlanabileceksiniz.

Danışmanlık: Hizmet anlayışımızın getirdiği görüşle bir işortağınız ve şirket dışı farklı bakış açısı sağlayan bir danışmanınız olacağız.

Bize Ulaşın...